Which ad rotation option can’t be used for video campaigns?

Which ad rotation option can’t be used for video campaigns?

A) Rotate evenly
B) Optimize for clicks
C) Optimize for conversions
D) Optimize for views

 

Google Ads Fundamentals assessment

Correct answer is GOOGLE VIDEO ADVERTISING EXAM Questions and Answers:

B) Optimize for clicks


Quý Khách Nêu ý Kiến khách quan Review để lại bình luận. Để Giúp Tìm được sản phẩm Tốt phù hợp nhất. Xin cảm ơn!

Một Số Tiện ích Mã Giảm Giá Online Nổi Bật

TỰ TAY THIẾT KẾ LANDING PAGE không cần biết kỹ thuật Sử dụng giao diện sẵn có, chỉnh sửa thông tin và xuất bản với tên miền riêng

To become certified, you need to pass the Google Ads Fundamentals assessment and one of the additional advertising assessments that are available through Academy for Ads. The additional assessments are Search Advertising, Display Advertising, Mobile Advertising, Video Advertising, and Shopping Advertising. The Google Partner badge

Thảo Luận